คำหนึ่งคำที่บรรยายความเป็นคุณได้ดีเยี่ยมคือคำใด

แอพพลิเคชั่น: