แยกชื่อของคุณออกเพื่อเข้าใจความหมายของมัน

แอพพลิเคชั่น: